Taliamiinietoksylaatit

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Taliamiinietoksylaatit

    Tämän sarjan tuotteet ovat vesiliukoisia.Sarjat ovat ionittomia, kun ne liuotetaan emäksiseen ja neutraaliin väliaineeseen, kun taas happamissa väliaineissa ne ovat kationisia.Ne ovat melko stabiileja sekä happamassa että emäksisessä ympäristössä ja myös kovissa vesissä.Alkalisessa ja neutraalissa väliaineessa sarja voi sekoittua muiden ionisten aineiden kanssa.